Akademia Morska w Gdyni

Szukaj Akademia Morska w Gdyni Poczta Mapa serwisu
Zeszyty Naukowe

Akademii Morskiej

w Gdyni

STRONA GŁÓWNA

 
 

KONTAKT

Zeszyty Naukowe Akademii Morskiej


ZESZYTY NAUKOWE AKADEMII MORSKIEJ W GDYNI

Skrót nazwy czasopisma: ZN AMG
Tłumaczenie nazwy czasopisma: Scientific Journal of Gdynia Maritime University
ISSN 1644-1818 (printed)
e-ISSN 2451-2486 (on-line)
Strona internetowa czasopisma: zeszyty.am.gdynia.plHistoria czasopisma


Zeszyty Naukowe Akademii Morskiej w Gdyni (ZN AMG) są interdyscyplinarnym periodykiem wydawanym nieprzerwanie od ponad 40-stu lat, prezentującym oryginalne wyniki badań empirycznych i teoretycznych. Zeszyty Naukowe AMG należą do grupy czasopism nauk ścisłych, przyrodniczych, medycznych i technicznych.
Pierwszy numer zeszytów ukazał się w październiku 1975 r. pod nazwą Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Morskiej w Gdyni i oznaczony był numerem ISSN 0324-8887.
Od 2002 roku, po zmianie nazwy uczelni na Akademię Morską w Gdyni, czasopismo jest wydawane pod nazwą Zeszyty Naukowe Akademii Morskiej w Gdyni z numerem ISSN 1644-1818. W roku 2016r. czasopismu nadano również numer e-ISSN 2451-2486.

Zeszyty Naukowe Akademii Morskiej w Gdyni są regularnie wydawanym kwartalnikiem zarówno on-line, jak i w wersji papierowej.
Każdy z numerów jest dedykowany innej tematyce naukowej obejmującej, takie dziedziny i dyscypliny nauki jak:

 • Nawigacja i transport morski (nawigacja morska, eksploatacja statków, bezpieczeństwo na morzu, geodezja i kartografia, transport i logistyka, matematyka)
 • Elektrotechnika i elektronika (elektronika morska, elektrotechnika, energetyka okrętowa, telekomunikacja morska, automatyka okrętowa)
 • Mechanika (mechanika, budowa i eksploatacja maszyn, inżynieria materiałowa, technika okrętowa, technologia remontów, fizyka)
 • Towaroznawstwo i ekonomia ( towaroznawstwo i zarządzanie jakością, towaroznawstwo przemysłowe i chemia, ochrona środowiska, informatyka, logistyka, ekonomika usług, ekonomia i polityka gospodarcza)

Czasopismo prezentuje oryginalne prace naukowe nigdzie wcześniej niepublikowane.
W ramach Zeszytów Naukowych AMG mogą być wydawane numery specjalne, stanowiące kolejne numery czasopisma. Jednym z wydawanych zeszytów specjalnych jest ZN AMG Joint Proceedings zawierający publikacje naukowe wynikające ze współpracy z Hochschule Bremerhaven. W numerach specjalnych czasopisma mogą być również publikowane recenzowane materiały konferencyjne.

W Zeszytach Naukowych Akademii Morskiej w Gdyni artykuły publikowane są w języku angielskim i polskim. Międzynarodowy skład Rady Naukowej zapewnia wysoki poziom naukowy artykułów publikowanych w ZN AMG.

Wszystkie artykuły przesyłane do publikacji w ZN AMG podlegają redakcji naukowej i są recenzowane przez co najmniej 2 niezależnych recenzentów powoływanych spoza jednostki afiliowanej przez autora publikacji. Proces recenzji odbywa się w systemie „double-blind review process”, tzn. autor i recenzenci nie znają swoich tożsamości.

Punktacja na liście czasopism Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego za rok 2016 wynosi 7 pkt.
Aktualny Index Copernicus: 57.43Prawa autorskie


Prawa autorskie majątkowe do artykułów przekazywane są Zeszytom Naukowym Akademii Morskiej w Gdyni. Autorzy wyrażają zgodę na zamieszczenie wersji elektronicznej artykułów w systemie otwartego dostępu na stronach internetowych czasopisma na warunkach licencji Creative Commons uznanie autorstwa (CC BY 4.0.)Zeszyty Naukowe Akademii Morskiej w Gdyni są indeksowane w następujących bazach


 1. BazTech – baza zawierająca polskie czasopisma techniczne
 2. Czasopisma punktowane – Lista Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego
 3. Index Copernicus International – platforma promująca naukowe osiągnięcia
 4. PBN – Polska Bibliografia Naukowa – baza zawierająca polskie czasopisma techniczne
 5. POL-Index – Polski Impact Factor
 6. ARIANTA – naukowe i branżowe czasopisma elektroniczne
 7. GOOGLE SCHOLAR
 8. IMPACT FACTOR.PL – kompendium wiedzy o czasopismach naukowych
 9. NUKAT – katalog zbiorów polskich bibliotek naukowych