Akademia Morska w Gdyni

Szukaj Akademia Morska w Gdyni Poczta Mapa serwisu
Zeszyty Naukowe

Akademii Morskiej

w Gdyni

STRONA GŁÓWNA

 
 

KONTAKT

 

Zeszyty Naukowe Akademii Morskiej


ZESZYTY NAUKOWE AKADEMII MORSKIEJ W GDYNI

Skrót nazwy czasopisma: ZN AMG
ISSN 1644-1818
ISSN (on-line) 2451-2486

Czasopismo naukowe wydawane od 1975r.
Wersją pierwotną (referencyjną) czasopisma jest wersja on-line
ZN AMG wydawane są również w wersji papierowej

Zeszyty Naukowe Akademii Morskiej w Gdyni są indeksowane w następujących bazach

  1. BazTech – baza zawierająca polskie czasopisma techniczne
  2. Czasopisma punktowane – Lista Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego
  3. Index Copernicus International – platforma promująca naukowe osiągnięcia
  4. PBN – Polska Bibliografia Naukowa – baza zawierająca polskie czasopisma techniczne
  5. POL-Index – Polski Impact Factor
  6. ARIANTA – naukowe i branżowe czasopisma elektroniczne
  7. GOOGLE SCHOLAR
  8. IMPACT FACTOR.PL – kompendium wiedzy o czasopismach naukowych
  9. NUKAT – katalog zbiorów polskich bibliotek naukowych

Prawa autorskie

Prawa autorskie majątkowe do artykułów przekazywane są Zeszytom Naukowym Akademii Morskiej w Gdyni. Autorzy wyrażają zgodę na zamieszczenie wersji elektronicznej artykułów w systemie otwartego dostępu na stronach internetowych czasopisma na warunkach licencji Creative Commons uznanie autorstwa (CC BY 4.0.)

Zespół Redakcyjny:
Redaktor Naczelny ZN AMG: dr hab. inż. Ireneusz Czarnowski, prof. nadzw. AMG – Akademia Morska w Gdyni

Redaktorzy tematyczni:
1) Izabela Steinka (izas@am.gdynia.pl) – (towaroznawstwo) - Akademia Morska w Gdyni
2) Andrzej Miszczak (miszczak@am.gdynia.pl) – (mechanika) – Akademia Morska w Gdyni
3) Teresa Abramowicz-Gerigk (tagerigk@am.gdynia.pl) – (transport) - Akademia Morska w Gdyni
4) Witold Stepowicz (wjs@am.gdynia.pl) – (elektronika) – Akademia Morska w Gdyni

Redaktorzy językowi:
1) Magdalena Misuno (magdamis@wp.pl) – Akademia Morska w Gdyni
2) Ewa Giedziun (traper21@wp.pl) – Akademia Morska w Gdyni

Instytucja wspierająca i finansująca: AKADEMIA MORSKA W GDYNI

Adres redakcji i wydawcy:

Redakcja Zeszytów Naukowych Akademii Morskiej w Gdyni
ul. Morska 81-87
81-225 Gdynia
tel. 0-58 55 86 427
Kontakt: pror1@am.gdynia.pl

Wydawnictwo AMG
ul. Morska 81-87
81-225 Gdynia
Pokój C-38 lub C-39
tel. 0-58 55 86 278
Kierownik: Beata Gniadowicz (gniado@am.gdynia.pl)

Strona internetowa wydawcy: www.am.gdynia.pl
Strona internetowa czasopisma: zeszyty.am.gdynia.plModuł Obsługi Zeszytów Naukowych Akademii Morskiej w Gdyni


W celu zgłoszenia artykułu do opublikowania w Zeszytach Naukowych Akademii Morskiej w Gdyni w pierwszej kolejności należy zarejestrować nowe konto. Aby to uczynić należy wybrać opcję ZAREJESTRUJ SIĘ z menu po lewej stronie.

Jeśli posiadasz już konto w systemie, w celu zgłoszenia artykuły wybierz opcję ZALOGUJ SIĘ.

Aby przejrzeć opublikowane artykuły w Zeszytach Naukowych wybierz interesujący Ciebie zeszyt z menu po lewej stronie.