Stan wiedzy konsumentów dotyczący przetworów rybnych i systemu ich pakowania

The state of consumers’ knowledge of fish products and their packaging system
Abstract: 

Food manufacturers, to meet consumers’ expectations introduce to the market newer, improved fish products, inspired by various cuisines of the world, suitable for direct consumption or in combination with vegetables, pasta or bread. A very important factor is properly chosen packaging and its marketing function, which contributes to an increased interest in this product. Another more important role of the packaging is that it must protect the product against deterioration, unwanted influences from the outside environment, and also inform about ingredients, storage and life time, batch number and others. Most fish products are packed in unit packages like glass jars, tins, plastic packages and high absorption barrier trays. Surveys indicate that consumers do not have sufficient knowledge about the packaging system and its impact on the safety of the product. While purchasing products consumers follow such criteria as the price and the quality of the product which, unfortunately, are not connected with the packaging.

Producenci żywności, aby sprostać oczekiwaniom konsumentów, wprowadzają na rynek nowsze, udoskonalone produkty rybne, inspirowane różnymi kuchniami świata, nadające się do spożycia bezpośrednio lub w połączeniu z warzywami, makaronem czy pieczywem. Bardzo ważną rolę odgrywa prawidłowo dobrane opakowanie oraz jego funkcja marketingowa, przyczyniająca się do zwiększonego zainteresowania danym produktem. Oprócz tego opakowanie musi chronić produkt przed zepsuciem, niepożądanymi wpływami z zewnątrz oraz informować o składzie, okresie przydatności do spożycia, numerze partii i in. Najczęściej do przetworów rybnych wykorzystuje się opakowania jednostkowe m.in.: w postaci szklanych słoi, puszek konserwowych, opakowań z tworzyw sztucznych oraz wysokobarierowych tacek absorpcyjnych. Badania ankietowe wskazują, że konsumenci nie mają dostatecznej wiedzy na temat systemu pakowania i jego wpływu na bezpieczeństwo produktu. Dokonując zakupów, sugerują się głównie ceną wyrobu oraz jakością, której jednak nie wiążą z opakowaniem.

Keywords: 
konsument
opakowanie
Issue: 
Pages: 
30
34
Download: 
References: 

Baranowska-Skimina A., Europejczycy wybierają szklane opakowania, http://egospodarka.pl [06.10.2010].

Bykowski P., Przetwórstwo ryb w Polsce – szanse i zagrożenia, XXXV Krajowa Konferencja Hodowców Ryb Łososiowatych, Jastrzębia Góra 2010, mat. konf., s. 53–62.

Kmieciak S., Badanie wpływu opakowania na cechy organoleptyczne żywności według Polskich Norm, Wiadomości PKN, Normalizacja, 2012, 11, s. 5–9.

Konieczny S., Kształtowanie się spożycia ryb i przetworów rybnych przez rodziców i dzieci szkół gimnazjalnych w Szczecinie, Folia Pomer. Univ. Technol. Stetin, 2010, 284, 61, s. 27–32.

Marszałek M., Nie zakazany owoc morza, Życie Handlowe.com [10.03.2009].

Rynek ryb – stan i perspektywy, 2012, 4, http://issuu.com/tomaszkulikowski/docs/detal_ryby [24.04.2012].

Rywotycki R., Trwałość rybnych przetworów marynowanych, garmażeryjnych oraz prezerw, Magazyn Przemysłu Rybnego, 2006, 1, 49, s. 17–20.

Steinka I., Bezpieczeństwo żywności pakowanej hermetycznie w świadomości konsumentów, Zeszyty Naukowe AM w Gdyni, 2010, 65, s. 61–72.

Świetlik K., Popyt na żywność – zmiany poziomu i struktury, Biuletyn Informacyjny ARR, 2012, 3, s. 1–15.

Valdimarsson G., James D., World fisheries – utilisation of catches, Ocean Coastal Management, 2001, 44, s. 619–633.

Citation pattern: Kukułowicz A., Kohnke M., Stan wiedzy konsumentów dotyczący przetworów rybnych i systemu ich pakowania, Zeszyty Naukowe Akademii Morskiej w Gdyni, Nr 80, str. 30-34, 2013

BibTeX     EndNote