Akademia Morska w Gdyni

Szukaj Akademia Morska w Gdyni Poczta Mapa serwisu
Zeszyty Naukowe

Akademii Morskiej

w Gdyni

STRONA GŁÓWNA

 
 

KONTAKT

Zeszyty Naukowe Akademii Morskiej
Lista recenzentów 2015 r. opublikowana w ostatnim numerze
Zeszytów Naukowych Akademii Morskiej w Gdyni w 2015 r.
Lista recenzentów w roku 2015

 1. dr hab. inż. Teresa Abramowicz-Gerigk, prof. nadzw. AMG, Akademia Morska w Gdyni
 2. prof. dr hab. Ryszard Amarowicz, Instytut Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności Polskiej Akademii Nauk w Olsztynie
 3. dr inż. Marta Ambrosewicz-Walacik, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
 4. dr Eugeniusz Andrulewicz, Morski Instytut Rybacki – Państwowy Instytut Badawczy
 5. dr inż. Rafał Andrzejczyk, Politechnika Gdańska
 6. dr hab. inż. Joanna Katarzyna Banach, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
 7. dr hab. inż. Artur Bejger, prof. nadzw. AM Szczecin, Akademia Morska w Szczecinie
 8. dr hab. Jerzy Bertrandt, Wojskowy Instytut Higieny i Epidemiologii w Warszawie
 9. dr Bohdan Bieg, Akademia Morska w Szczecinie
 10. dr hab. inż. Damian Bocheński, prof. nadzw. PG, Politechnika Gdańska
 11. dr hab. inż. Andrzej Borys, prof. nadzw. AMG, Akademia Morska w Gdyni
 12. prof. dr hab. inż. kpt.ż.w. Zbigniew Burciu, Akademia Morska w Gdyni
 13. prof. dr hab. inż. Piotr Bykowski, Akademia Morska w Gdyni
 14. dr inż. Marek Chodnicki, Politechnika Gdańska
 15. mgr inż. kpt.ż.w. Marek Czapczyk, Akademia Morska w Gdyni
 16. dr inż. Przemysław Dmowski, Akademia Morska w Gdyni
 17. dr hab. Ryszard Drozdowski, prof. nadzw UG, Uniwersytet Gdański
 18. dr hab. inż. kpt.ż.w. Włodzimierz Filipowicz, prof. nadzw. AMG, Akademia Morska w Gdyni
 19. dr hab. inż. Katarzyna Gawdzińska, prof. nadzw AM Szczecin, Akademia Morska w Szczecinie
 20. dr inż. Hossein Mohammad Ghaemi, Politechnika Gdańska
 21. dr hab. inż. Andrzej Grządziela, prof. nadzw AMW, Akademia Marynarki Wojennej w Gdyni
 22. prof. dr hab. Andrzej Grzelakowski, Akademia Morska w Gdyni
 23. prof. dr Carsten Haneke, Hochschule Bremerhaven, Niemcy
 24. mgr inż. kpt.ż.w. Grzegorz Hatowski, Teekay Norway Shipping AS
 25. dr hab. Michał Holec, prof. nadzw. AMG, Akademia Morska w Gdyni
 26. dr hab. Marzena Jeżewska-Zychowicz, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
 27. dr hab. Marek Józefowicz, Uniwersytet Gdański
 28. prof. dr inż. kpt.ż.w. Mirosław Jurdziński, Akademia Morska w Gdyni
 29. dr hab. inż. Tomasz Kniaziewicz, prof. nadzw AMW, Akademia Marynarki Wojennej w Gdyni
 30. dr hab. Mirosław Koziński, prof. nadzw. AMG, Akademia Morska w Gdyni
 31. dr inż. Przemysław Krata, Akademia Morska w Gdyni
 32. dr hab. inż. Roman Krok, Politechnika Śląska
 33. dr inż. kpt.ż.w. Andrzej Królikowski, prof. nadzw. AMG, Akademia Morska w Gdyni
 34. dr hab. inż. Andrzej Lenart, prof. nadzw. AMG, Akademia Morska w Gdyni
 35. dr hab. inż. Grzegorz Lentka, Politechnika Gdańska
 36. prof. dr hab. inż. Tomasz Lesiów, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
 37. prof. dr hab. Małgorzata Lisińska-Kuśnierz, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 38. dr inż. kpt.ż.w. Bogumił Łączyński, prof. nadzw. AMG, Akademia Morska w Gdyni
 39. dr hab. inż. Jacek Łuczak, prof. nadzw. UEP, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
 40. dr inż. Marek Łutowicz, Akademia Marynarki Wojennej w Gdyni
 41. dr inż. Ewa Malinowska, Uniwersytet Gdański
 42. prof. dr hab. Maria Małecka, prof. zw. UEP, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
 43. dr hab. inż. Zbigniew Matuszak, prof. nadzw. AM Szczecin, Akademia Morska w Szczecinie
 44. dr inż. Michał Mazur, Politechnika Gdańska
 45. mgr inż. Jerzy Melaniuk, Zarząd Portu Morskiego Gdańsk
 46. dr hab. inż. Jerzy Mikulski, prof. nadzw. UE w Katowicach, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 47. dr hab. inż. Andrzej Miszczak, prof. nadzw AMG, Akademia Morska w Gdyni
 48. dr inż. Tomasz Neumann, Akademia Morska w Gdyni dr inż. Hoang Nguyen, Akademia Morska w Gdyni
 49. dr hab. inż. Aneta Ocieczek, prof. nadzw. AMG, Akademia Morska w Gdyni
 50. dr Magdalena Olszewska, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
 51. prof. dr hab. Irena Ozimek, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
 52. prof. dr hab. inż. Piotr Palich, Akademia Morska w Gdyni
 53. prof. dr hab. inż. Helena Panfil-Kuncewicz, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
 54. prof. dr hab. inż. Andrzej Piętak, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
 55. dr hab. Marzenna Popek, prof. nadzw. AMG, Akademia Morska w Gdyni
 56. dr hab. inż. Stanisław Popek, prof. UEK, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 57. prof. dr hab. inż. Piotr Przybyłowski, Akademia Morska w Gdyni
 58. prof. dr hab. n. farm. Juliusz Przysławski, Uniwersytet Medyczny w Poznaniu
 59. dr inż. kpt.ż.w. Grzegorz Rutkowski, Akademia Morska w Gdyni
 60. dr Adam Salomon, Akademia Morska w Gdyni
 61. prof. dr hab. Tadeusz Sikora, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 62. dr hab. Leszek Smolarek, prof. nadzw. AMG, Akademia Morska w Gdyni
 63. prof. zw. dr hab. Wojciech Sobczak, Akademia Morska w Gdyni
 64. dr inż. Zbigniew Szozda, Akademia Morska w Szczecinie
 65. prof. dr hab. inż. Maria Szpakowska, Politechnika Gdańska
 66. dr inż. kpt.ż.w. Wojciech Ślączka, prof. nadzw. AM Szczecin, Akademia Morska w Szczecinie
 67. dr n. med. Aleksandra Śliwińska, Gdański Uniwersytet Medyczny
 68. prof. dr hab. Maria Śmiechowska, Akademia Morska w Gdyni
 69. dr hab. inż. Dariusz Świsulski, prof. nadzw. PG, Politechnika Gdańska
 70. prof. dr Michael Vogel, Hochschule Bremerhaven, Niemcy
 71. dr hab. inż. Tomasz Wasilewski, prof. nadzw. UTH w Radomiu, Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny w Radomiu
 72. dr inż. kpt.ż.w. Ryszard Wawruch, prof. nadzw. AMG, Akademia Morska w Gdyni
 73. dr hab. inż. kpt.ż.w. Adam Weintrit, prof. nadzw. AMG, Akademia Morska w Gdyni
 74. dr hab. inż. Tomasz Węgiel, Politechnika Krakowska
 75. dr inż. Daria Wieczorek, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
 76. dr inż. Wojciech Więckiewicz
 77. dr hab. inż. Aleksandra Wilczyńska, prof. nadzw. AMG, Akademia Morska w Gdyni
 78. dr hab. Małgorzata Wiśniewska, prof. UG, Uniwersytet Gdański
 79. dr hab. inż. Kazimierz Witkowski, prof. nadzw AMG, Akademia Morska w Gdyni
 80. dr hab. inż. Ryszard Wojtyna, prof. nadzw. UTP, Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy
 81. dr hab. inż. Katarzyna Wybieralska, prof. nadzw. UEP, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
 82. dr hab. Hubert Wysocki, prof. nadzw. AMW, Akademia Marynarki Wojennej w Gdyni
 83. dr inż. Anna Zadernowska, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
 84. prof. dr hab. Romuald Zalewski, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
 85. dr hab. inż. Wojciech Zmudziński, prof. UE, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu