Akademia Morska w Gdyni

Szukaj Akademia Morska w Gdyni Poczta Mapa serwisu
Zeszyty Naukowe

Akademii Morskiej

w Gdyni

STRONA GŁÓWNA

 
 

KONTAKT

Zeszyty Naukowe Akademii Morskiej
ZESPÓŁ REDAKCYJNY (Editorial Board)
ZESZYTÓW NAUKOWYCH AKADEMII MORSKIEJ W GDYNI
(Scientific Journal of Gdynia Maritime University)

ISSN 1644-1818
e-ISSN 2451-2486 (on-line)
Strona internetowa czasopisma: zeszyty.am.gdynia.pl

Redaktor Naczelny ZN AMG:
Dr hab. inż. Ireneusz Czarnowski, prof. nadzw. AMG
Akademia Morska w Gdyni
pror1@am.gdynia.pl

Redaktorzy tematyczni ZN AMG:

 1. Dr inż. kpt. ż.w. Przemysław Wilczyński
  Zakres tematyczny: nawigacja i transport morski
  redaktorWN@zeszytynaukowe.am.gdynia.pl
 2. Prof. dr hab. inż. Józef Lisowski (w roku 2017)
  Prof. dr hab. inż. Janusz Mindykowski (w roku 2018)
  Zakres tematyczny: elektrotechnika i elektronika
  redaktorWE@zeszytynaukowe.am.gdynia.pl
 3. Dr hab. inż. Robert Starosta, prof. nadzw. AMG
  Zakres tematyczny: mechanika i technika
  redaktorWM@zeszytynaukowe.am.gdynia.pl
 4. Prof. dr hab. inż. Izabela Steinka
  Zakres tematyczny: towaroznawstwo, ekonomia i inne obszary tematyczne o charakterze interdyscyplinarnym
  redaktorWPIT@zeszytynaukowe.am.gdynia.pl

Redaktorzy językowi:

 1. dr Mirosława Sztramska
 2. mgr Ewa Giedziun

Instytucja wspierająca i finansująca: AKADEMIA MORSKA W GDYNI

Adres redakcji:
AKADEMIA MORSKA W GDYNI
Redakcja Zeszytów Naukowych Akademii Morskiej w Gdyni
ul. Morska 81-87, 81-225 Gdynia
Polska
tel. 58 55 86 427
Kontakt: pror1s@am.gdynia.pl
Strona internetowa czasopisma: zeszyty.am.gdynia.pl

Adres wydawcy:
AKADEMIA MORSKA W GDYNI
Wydawnictwo Akademii Morskiej w Gdyni
ul. Morska 81-87, 81-225 Gdynia
Polska
Pokój C-38 lub C-39
tel. 58 55 86 278
Kierownik Wydawnictwa AMG: mgr Beata Gniadowicz ( gniado@am.gdynia.pl)
Strona internetowa wydawcy: www.am.gdynia.pl