Ryszard Zieliński

Ryszard
Zieliński

Poznań University of Economics and Business,
Faculty of Commodity Science
Department of Technology and Instrumental Analysis,
ul. Niepodległości 10, 61-875 Poznań, Poland
e-mail: r.zielinski@ue.poznan.pl