Akademia Morska w Gdyni

Szukaj Akademia Morska w Gdyni Poczta Mapa serwisu
Zeszyty Naukowe

Akademii Morskiej

w Gdyni

STRONA GŁÓWNA

 
 

KONTAKT

Zeszyt Naukowy 61/2009
Wydział Przedsiębiorczości i Towaroznawstwa
Bezpieczeństwo środków spożywczych
Redaktor naukowy wydania dr hab. Izabela Steinka, prof. nadzw. AM w Gdyni
Recenzenci dr hab. inż. Piotr Palich, prof. nadzw. AM w Gdyni

1. Wpływ zawartości związków bioaktywnych na mikrobiologiczne zanieczyszczenie herbaty Wpływ zawartości związków bioaktywnych na mikrobiologiczne zanieczyszczenie herbaty.pdf

Strony
5-14
Dmowski P., Śmiechowska M., Steinka I.
Streszczenie
W pracy podjęto próbę oceny wpływu zawartości substancji bioaktywnych w herbatach na wielkość ich zanieczyszczenia mikrobiologicznego. W części analitycznej przedstawiono wyniki dotyczące zawartości katechin w różnych rodzajach herbat, zanieczyszczenia herbat ogólną liczbą drobnoustrojów oraz ogólną liczbą drożdży i pleśni. Analizie poddano 40 herbat o różnym stopniu rozdrobnienia (liściowe, granulowane, fannings). Uzyskane wyniki wskazały na istnienie ujemnej korelacji pomiędzy badanymi wyróżnikami jakościowymi. Najistotniejsze relacje odnotowano dla herbat liściowych.
2. Zawartość potasu w wybranych sokach pomidorowych Zawartość potasu w wybranych sokach pomidorowych.pdf

Strony
15-18
Stasiuk E.
Streszczenie
W dostępnych na rynku sokach pomidorowych przeprowadzono oznaczenia zawartości potasu. Badania wykonano metodą spektroskopii atomowej. Stwierdzono nieznaczne różnice w zawartości potasu w analizowanych sokach. Na opakowaniach większości analizowanych soków podana jest informacja o zawartości potasu.
3. Substancje aromatyzujące jako składnik herbatek ziołowo-owocowych Substancje aromatyzujące jako składnik herbatek ziołowo-owocowych.pdf

Strony
19-32
Newerli-Guz J., Śmiechowska M., Piotrzkowska J.
Streszczenie
Herbatki ziołowo-owocowe są produktem spożywczym, w którego skład wchodzą bardzo zróżnicowane składniki, mające na celu polepszenie zarówno właściwości sensorycznych, jak i zdrowotnych. Producenci zobowiązani są do umieszczania na opakowaniach produktów informacji o składzie oraz użytych substancjach dodatkowych. W przypadku aromatów muszą one być oznaczone słowem „aromat”, bez obowiązku informowania o jego pochodzeniu. W pracy podjęto próbę oceny wybranych herbatek ziołowo-owocowych pod kątem zawartych w nich substancji nadających smak i zapach. Stwierdzono wykorzystanie do komponowania mieszanek podobnych surowców mających na celu poprawę walorów smakowo-zapachowych naparu i kształtujących ich barwę. Większość używanych aromatów to związki syntetyczne i dlatego nie deklarowano ich pochodzenia.
4. Charakterystyka związków fenolowych zawartych w miodach Charakterystyka związków fenolowych zawartych w miodach.pdf

Strony
33-38
Wilczyńska A., Przybyłowski P.
Streszczenie
Działanie lecznicze miodu wiązano przede wszystkim z obecnością w nim nadtlenku wodoru, będącego ubocznym produktem reakcji enzymatycznych, zachodzących w miodzie. W ostatnich latach wykazano, iż lecznicze właściwości miodów związane są też z działaniem antyoksydacyjnym niektórych składników miodów. Flawonoidy i kwasy fenolowe zawarte w miodach wykazują działanie bakteriobójcze, przeciwzapalne, przeciwalergiczne, przeciwzakrzepowe, przeciwnowotworowe. Zawartość poszczególnych fenolokwasów i flawonoidów zależy od źródła roślinnego. Celem niniejszego opracowania była próba zebrania informacji na temat tzw. profili fenolowych poszczególnych odmian miodów pszczelich oraz powiązania tych profili z działaniem leczniczym miodów.
5. Jakość mlecznych napojów fermentowanych suplementowanych dodatkami po-chodzenia roślinnego Jakość mlecznych napojów fermentowanych suplementowanych dodatkami po-chodzenia roślinnego.pdf

Strony
39-44
Stankiewicz J.
Streszczenie
Mleczne napoje fermentowane, ze względu na swoje szczególne właściwości, stanowią cenne uzupełnienie codziennej diety człowieka. Uwzględniając częstotliwość wprowadzania wyrobów innowacyjnych, najbardziej dynamicznym segmentem rynku produktów spożywczych są mleczne napoje fermentowane, a szczególnie jogurty. Producenci, chcąc zaspokoić gusta konsumentów, zachowując jednocześnie wysoką jakość i bezpieczeństwo wyrobów, coraz częściej stosują substancje dodatkowe do żywności. Pozwala to na wdrożenie nowych technologii produkcji, rozszerzenie oferty handlowej, jak również zwiększenie konkurencyjności na rynku. Celem pracy jest przedstawienie zagadnień związanych ze wzbogacaniem mlecznych napojów fermentowanych w dodatki pochodzenia roślinnego.
6. Porównanie jakości higienicznej wybranych napojów fermentowanych stosowanych jako suplement diet Porównanie jakości higienicznej wybranych napojów fermentowanych stosowanych jako suplement diet.pdf

Strony
45-51
Kukułowicz A.
Streszczenie
Suplementy diety zawierające szczepy probiotyczne powinna charakteryzować odpowiednia liczebność populacji tych bakterii. W przypadku obniżenia poziomu bakterii pożądany efekt nie może być osiągnięty. Celem prowadzonych badań było ustalenie liczby żywych komórek pałeczek bakterii mlekowych zawartych w dwóch napojach, stanowiących suplementy diety . Napoje przeznaczone do obniżania poziomu cholesterolu były wytwarzane przez dwóch różnych producentów A i B i zawierały zróżnicowane składniki. Wyniki badań wykazały, że aż 35% badanych napojów producenta A nie zawierało żywych komórek bakterii Lactobacillus acidophilus w wymaganej liczebności populacji. Średni poziom pałeczek mlekowych dwóch gatunków, deklarowanych przez producenta napojów B, również nie spełniał wymagań. Liczba pałeczek z rodzaju Lactobacillus nie przekroczyła wartości 5,04 jtk/ml w żadnej z badanych próbek, a kwasowość napojów mogła stanowić zagrożenie dla konsumentów z chorobami zapalnymi żołądka i dwunastnicy.