Akademia Morska w Gdyni

Szukaj Akademia Morska w Gdyni Poczta Mapa serwisu
Zeszyty Naukowe

Akademii Morskiej

w Gdyni

STRONA GŁÓWNA

 
 

KONTAKT

Zeszyt Naukowy 73/2012
Wydział Przedsiębiorczości i Towaroznawstwa
Wersją pierwotną czasopisma jest wersja elektroniczna.
Zdrowotne aspekty produkcji żywności
Redaktor naukowy wydania prof. dr hab. Izabela Steinka
Recenzenci dr hab. Sylwia Małgonewicz
prof. dr hab. inż. Piotr Bykowski
1. Sprzężony kwas linolowy cis-9, trans-11 CLA a zmiany miażdżycowe Sprzężony kwas linolowy cis-9, trans-11 CLA a zmiany miażdżycowe.pdf

Strony
5-15
Janczy A.
Streszczenie
Choroby układu sercowo-naczyniowego ze względu na rozpowszechnienie i powikłania stanowią jeden z najpoważniejszych problemów zdrowotnych w naszym kraju. W 2. połowie XX wieku intensywnie wzrosła liczba badań, których zadaniem było wskazanie przyczyn i mechanizmów powstawania oraz zapobiegania miażdżycy. Celem pracy była ocena wpływu diety z dodatkiem izomeru cis-9, trans-11 sprzężonego kwasu linolowego (CLA) na redukcję masy ciała, cholesterolu ogółem i triacylogliceroli oraz na rozwój zmian miażdżycowych u różnych modeli zwierzęcych.
2. Wiedza młodzieży akademickiej o żywności genetycznie modyfikowanej i jej postawy wobec tego zagadnienia Wiedza młodzieży akademickiej o żywności genetycznie modyfikowanej i jej postawy wobec tego zagadnienia .pdf

Strony
16-22
Wilczyńska A., Wittbrodt M.
Streszczenie
Zastosowanie współczesnej biotechnologii w produkcji żywności budzi sprzeciw i obawy społeczne. Celem niniejszej pracy było poznanie wiedzy młodzieży akademickiej dotyczącej wykorzystania genetycznie modyfikowanych organizmów w żywności, a także określenie, na ile wiedza ta przekłada się na poparcie stosowania tych organizmów w żywności. Badania wykazały, że studenci są świadomi dostępności na polskim rynku produktów otrzymanych za pomocą inżynierii genetycznej, natomiast ich wiedza na temat znakowania czy szkodliwości takich produktów jest niewielka i nie odbiega znacząco od reszty społeczeństwa. Poziom akceptacji produktów zawierających GMO jest także niewielki.
3. Jakość wybranych krewetek wynikająca z obecności bakterii psychrofilnych Jakość wybranych krewetek wynikająca z obecności bakterii psychrofilnych.pdf

Strony
23-27
Kukułowicz A.
Streszczenie
Z roku na rok obserwuje się wzrost zainteresowania konsumentów owocami morza. Jakość owoców morza łatwo może ulec obniżeniu pod względem zawartości białka, na skutek zbyt długiego czasu transportu lub przechowywania, dlatego bardzo ważne jest przestrzeganie odpowiednich warunków temperaturowych. Celem przeprowadzonych badań była ocena mikrobiologiczna krewetek poddanych różnym metodom utrwalenia, ze szczególnym uwzględnieniem bakterii psychrofilnych oraz grzybów. Przeprowadzone badania wykazały wpływ stosowania metody utrwalania na poziom zanieczyszczenia mikrobiologicznego krewetek.
4. Właściwości przeciwutleniające imbiru (Zingiber officinale Roscoe) Właściwości przeciwutleniające imbiru (Zingiber officinale Roscoe).pdf

Strony
28-33
Newerli-Guz J., Pych M.
Streszczenie
Właściwości przyprawowe imbiru i jego działanie lecznicze są znane od lat. Istotne wydają się też być jego właściwości przeciwutleniające. Celem pracy była ocena potencjału oksydacyjnego imbiru (Zingiber officinale Roscoe), dostępnego na rynku Trójmiasta, metodą Folina-Ciocalteau oraz określenie jego aktywności przeciwutleniającej z wykorzystaniem DPPH. Dodatkowo oznaczono w badanych próbkach imbiru zawartość kwasu askorbinowego.
5. Konsumencka ocena atrakcyjności sensorycznej napojów mlecznych z dodatkiem ekstraktów kawy Konsumencka ocena atrakcyjności sensorycznej napojów mlecznych z dodatkiem ekstraktów kawy.pdf

Strony
34-42
Dmowski P., Platta A.
Streszczenie
W pracy przedstawiono wyniki oceny organoleptycznej smakowych mlecznych napojów fermentowanych i niefermentowanych z dodatkiem ekstraktów kawowych. Porównano wyniki oceny przeprowadzonej przez zespół o sprawdzonej wrażliwości sensorycznej z wynikami uzyskanymi przez osoby bez szkolenia z zakresu zasad oceny organoleptycznej. Ponadto podjęto próbę oznaczenia zależności występujących pomiędzy wybranymi parametrami fizykochemicznymi badanych produktów a parametrami oceny organoleptycznej. Pod względem atrakcyjności sensorycznej mleczne napoje niefermentowane z dodatkiem ekstraktów kawy oceniono wyżej niż odpowiednie mleczne napoje fermentowane.
6. Zastosowanie ziarna gryki w różnych gałęziach przemysłu Zastosowanie ziarna gryki w różnych gałęziach przemysłu.pdf

Strony
43-55
Borkowska B., Robaszewska A.
Streszczenie
W ciągu ostatnich kilkunastu lat w dużej mierze wzrosło zainteresowanie gryką i jej przetworami. Skład chemiczny i walory gospodarcze gryki pozwalają na wszechstronne zastosowanie jej nie tylko w przemyśle spożywczym, ale także w rolnictwie, przemyśle farmaceutycznym i ziołolecznictwie. Produkty odpadowe z obłuskiwania gryki także znalazły szerokie zastosowanie. Gryka jest cennym źródłem substancji odżywczych oraz wielu związków biologicznie aktywnych, w tym polifenoli i błonnika pokarmowego. Ze względu na zawartość substancji biologicznie aktywnych gryka uważana jest za roślinę o prozdrowotnym działaniu na organizm człowieka. W pracy przedstawiono możliwości wykorzystania ziarna gryki oraz produktów ubocznych powstałych podczas przerobu w różnych gałęziach przemysłu.