Akademia Morska w Gdyni

Szukaj Akademia Morska w Gdyni Poczta Mapa serwisu
Zeszyty Naukowe

Akademii Morskiej

w Gdyni

STRONA GŁÓWNA

 
 

KONTAKT

Zeszyt Naukowy 88/2015
Wydział Przedsiębiorczości i Towaroznawstwa
Wersją pierwotną czasopisma jest wersja elektroniczna.
Towaroznawstwo – wybrane zagadnienia
Redaktor naukowy wydania prof. dr hab. Izabela Steinka, dr inż. Agnieszka Palka


SpisTresciZN088.pdf
Spis treści
StronaRedakcyjnaZN088.pdf
Strona redakcyjna
1. Ocena jakości mikrobiologicznej rybnych produktów mrożonych Ocena jakości mikrobiologicznej rybnych produktów mrożonych.pdf

Strony
7-11
Kukułowicz A., Szczepkowska K.
Streszczenie
Rynek żywności wygodnej w Polsce należy do dynamicznie rozwijającego się segmentu przetwórstwa spożywczego, na którym od dłuższego czasu spotkać można szeroki asortyment produktów wygodnych, utrwalanych przez działanie niskich temperatur. Należą do nich m.in. rybne wyroby mrożone, tj. paluszki, nuggetsy, panierowane porcje rybne, które praktycznie nie wymagają obróbki wstępnej, a czas ich przygotowania jest bardzo krótki. Celem badań była ocena jakości mikrobiologicznej rybnych panierowanych produktów mrożonych, należących do wyrobów wygodnych, dostępnych na rynku Trójmiasta. Na podstawie przeprowadzonych badań stwierdzono, że największym stopniem zanieczyszczenia badanymi drobnoustrojami charakteryzowały się mrożone, panierowane produkty rybne ze szpinakiem oraz z serem i ziołami, natomiast najniższe zanieczyszczenie obserwowano w przypadku wyrobów z dodatkiem samych ziół.
2. Identyfikacja antybiotykoopornych Staphylococcus aureus w zupach liofilizowanych Identyfikacja antybiotykoopornych Staphylococcus aureus w zupach liofilizowanych.pdf

Strony
12-16
Steinka I.
Streszczenie
Antybiotykooporność bakterii izolowanych z żywności stanowi problem higieniczny. Specyficzne właściwości gronkowców pozwalają na przetrwanie warunków liofilizacji w procesie produkcji, co stanowi powód obawy o możliwość przeżywania antybiotykoopornych Staphylococcus aureus. W zupach liofilizowanych obecnych na polskim rynku stwierdzono obecność gronkowców metycylino-opornych w 13,3% próbek badanych, należących do dwóch producentów: Mammita i Knorr. Składnikami zup, z których izolowano gronkowce antybiotykooporne, były: ser, makaron szpinakowy i rosół z kurczaka. Prawdopodobnym źródłem MRSA są składniki stosowane w technologii wytwarzania zup.
3. Ocena porównawcza jakości pieczywa chrupkiego wybranych producentów Ocena porównawcza jakości pieczywa chrupkiego wybranych producentów.pdf

Strony
17-23
Borkowska B., Pospieszna A.
Streszczenie
Celem przeprowadzonych badań była ocena porównawcza jakości pieczywa chrupkiego wybranych producentów dostępnych w sprzedaży detalicznej. Materiał do badań stanowiły dwa rodzaje pieczywa chrupkiego: żytnie i graham dwóch czołowych producentów oraz jedna marka własna. Zakres badań obejmował ocenę organoleptyczną pieczywa chrupkiego przez wybrany zespół oceniających, a także przeprowadzenie wybranych analiz fizykochemicznych: oznaczenia zawartości wody, włókna surowego oraz soli. Ocena organoleptyczna została wyrażona w formie opisowej zgodnie z polską normą. Przeprowadzone badania organoleptyczne wykazały, że niezależnie od producenta w każdym pieczywie chrupkim występowała cecha, której były przyporządkowywane przez oceniających niższe noty punktowe. Stwierdzono, że wyższą jakością charakteryzowało się pieczywo chrupkie marki własnej C niż pieczywa znanych marek A i B.
4. Ocena praktyk i preferencji żywieniowych młodych piłkarzy amatorów Ocena praktyk i preferencji żywieniowych młodych piłkarzy amatorów.pdf

Strony
24-33
Korzeniowska-Ginter R., Owczarek T., Czarnecki
Streszczenie
Celem pracy była ocena praktyk w zakresie żywienia i preferencji żywieniowych piłkarzy amatorów. Badania prowadzono metodą ankietową. Zawodnicy przyznawali się do nieregularnego konsumowania śniadań i spożywania kolacji tuż przed snem. Znaczna część badanych spożywała mniej niż cztery posiłki dziennie. Głównymi źródłami białka w diecie zawodników były przetwory mleczne, jaja i mięso drobiowe. Mniej niż raz w tygodniu konsumowano ryby. Preferowanym sposobem przygotowania mięsa było grillowanie. Główne źródła węglowodanów stanowiły jasne pieczywo, makarony, słodycze i wyroby cukiernicze. Znikoma była konsumpcja produktów zbożowych i kasz z pełnego przemiału. Najczęściej wykorzystywanym tłuszczem było masło. W czasie treningu piłkarze przeważnie gasili pragnienie wodą lub napojami gazowanymi, ale duża część sięgała po napoje energetyzujące. Stwierdzono, iż większość zawodników nie odżywia się prawidłowo i w związku z tym istnieje potrzeba edukacji żywieniowej młodych sportowców. Należy wskazać młodym sportowcom, że sposób żywienia istotnie wpływa na rozwój organizmu i osiągane w sporcie wyniki.
5. Spożycie produktów mlecznych przez dzieci w wieku szkolnym Spożycie produktów mlecznych przez dzieci w wieku szkolnym.pdf

Strony
34-43
Platta A., Suszek-Namroży A.
Streszczenie
Celem przeprowadzonego badania była ocena postaw i preferencji wybranej grupy dzieci wobec produktów mlecznych. Badana grupa dzieci liczyła 100 osób w wieku od 9 do 13 lat, byli to uczniowie klas 4–6 Szkoły Podstawowej nr 10 im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Gdyni. Stwierdzono, że 78% dzieci spożywało produkty mleczne codziennie. Najbardziej preferowanym przez dzieci produktem mlecznym było mleko, jogurt pitny i jogurt owocowy. Dzieci wykazały postawę pozytywną wobec smaku i właściwości prozdrowotnych mleka i jego przetworów.
6. Opinie dzieci w wieku szkolnym związane ze spożyciem mięsa ryb Opinie dzieci w wieku szkolnym związane ze spożyciem mięsa ryb.pdf

Strony
44-52
Suszek-Namroży A., Platta A.
Streszczenie
Spożycie ryb ma udowodniony pozytywny wpływ na rozwój dziecka. Dzieje się to za sprawą zawartych w nich składników odżywczych i minerałów. Celem badań była analiza opinii dzieci w wieku szkolnym związanych ze spożyciem mięsa ryb. Stwierdzono pozytywny stosunek grupy badanej do tego rodzaju żywności oraz jej wartości odżywczej. 100% ankietowanych uznało, że jedzenie ryb jest zdrowe. Pod względem smaku aż 68% dzieci uważa, że ryby są raczej smaczne oraz 25%, że zdecydowanie smaczne. Jedynym negatywnym walorem smakowym ryb według dzieci były zawarte w nich ości. Średnio często ryby chciałoby jadać 63% badanych, 29% zaś – często.
7. Biologiczne czynniki alergii identyfikowane u pacjentów Biologiczne czynniki alergii identyfikowane u pacjentów.pdf

Strony
53-61
Steinka I., Pietrzak M.
Streszczenie
Celem pracy była ocena wiedzy pacjentów na temat biologicznych czynników wywołujących alergie. Analiza rezultatów ankiety wykazała, że prawie połowa pacjentów zna czynnik wywołujący uczulenia. Alergeny pochodzenia biologicznego stanowiły 62% czynników typowanych przez grupę badanych pacjentów. Wysoki odsetek uczuleń potwierdzanych przez pacjentów wynikał z kontaktu z niebiologicznymi czynnikami alergennymi, takimi jak leki. Pyłki i osy stanowiły najczęściej wymieniany czynnik ryzyka występowania uczulenia w badanej populacji. Żaden z respondentów nie wymienił grzybów. Ponad 6% badanych wymieniało jako objawy kontaktu z alergenem dysfunkcje ze strony układu oddechowego, pokarmowego i zmiany skórne.
8. Wpływ pochłaniaczy tlenu na jakość kawy w czasie przechowywania Wpływ pochłaniaczy tlenu na jakość kawy w czasie przechowywania.pdf

Strony
62-68
Kwiatkowska-Sienkiewicz K., Foltynowicz Z., Kozak W.
Streszczenie
Przeprowadzono badania sensoryczne zmian jakości kawy w czasie, z zastosowaniem pochłaniacza tlenu zawierającego nanożelazo. W temperaturze pokojowej przechowywano dwie serie kawy mielonej w miękkich torebkach z fałdą denną z folii laminowanej(PET12/Al18/ PE80). Jedna seria zawierała pochłaniacz tlenu, druga – bez pochłaniacza – stanowiła próbę porównawczą. Pięcioosobowy zespół o sprawdzonej wrażliwości sensorycznej przeprowadził analizę sensoryczną naparów kawy modyfikowaną metodą profilowaną „capping” w skali 10-punktowej. Po czterech miesiącach przechowywania w tych samych warunkach napary kawy przechowywanej bez pochłaniacza tlenu miały gorsze wyniki w porównaniu z próbkami przechowywanymi w opakowaniach zawierającymi pochłaniacz tlenu.
9. Rola koncepcji zarządzania jakością w kreowaniu jakości towarów w procesach logistycznych Rola koncepcji zarządzania jakością w kreowaniu jakości towarów w procesach logistycznych.pdf

Strony
69-73
Zimon D., Gawron-Zimon Ł.
Streszczenie
Wdrażanie systemów zarządzania jakością odgrywa kluczową rolę w doskonaleniu procesów logistycznych. Obligują one bowiem przedsiębiorstwa do identyfikacji i udokumentowania najlepszych doświadczeń w procesach przemieszczania, przechowywania, pakowania i dystrybuowania towarów, monitorowania realizacji zamówień oraz podejmowania działań korygujących. Celem publikacji jest zaprezentowanie koncepcji zarządzania jakością, które szczególnie wspierają zapewnienie jakości towarów w procesach zaopatrzenia oraz dystrybucji.
10. Aspekty użytkowe stosowania wybranych niejonowych surfaktantów w płynnych środkach piorących Aspekty użytkowe stosowania wybranych niejonowych surfaktantów w płynnych środkach piorących.pdf

Strony
74-81
Bocho-Janiszewska A.
Streszczenie
Celem pracy jest analiza wpływu niejonowego surfaktantu na wybrane właściwości użytkowe płynnych środków piorących. Skład badanych płynów do prania opracowano na podstawie autorskiej receptury. Badaniom poddano płyny do prania zawierające w swym składzie oksyetylenowane niejonowe związki powierzchniowo czynne, w szczególności oksyetylenowane alkohole tłuszczowe, oksyetylenowane oleje roślinne oraz oksyetylenowane kopolimery blokowe. Badano wpływ rodzaju związku na lepkość, właściwości pianotwórcze, zdolność wyprania oraz zdolność piorącą płynów. Na podstawie przeprowadzonych badań stwierdzono, że zastosowane w płynach do prania niejonowe surfaktanty znacząco wpływały na właściwości pianotwórcze, w szczególności obniżały zdolność pianotwórczą oraz poprawiały zdolność piorącą płynów zwłaszcza w przypadku zabrudzeń tłuszczowych i garbnikowych.
11. Próba oceny wpływu wybranych metod klarowania na jakość win Próba oceny wpływu wybranych metod klarowania na jakość win.pdf

Strony
82-88
Popek S.
Streszczenie
Celem niniejszej pracy była próba oceny skuteczności wybranych metod klarowania wina oraz analiza parametrów determinujących jakość próbek wina wyprodukowanego z wykorzystaniem różnych wariantów tego procesu. Materiał badawczy stanowiły próbki wina czerwonego gronowego Cabernet Dorsa, nieklarowanego, producent Winnica Maria Anna w Wyżnem. W ramach niniejszej pracy do klarowania wina zastosowano klarowanie za pomocą substancji organicznych, przy użyciu żelatyny i taniny oraz za pomocą substancji mineralnych (bentonit). W wyniku badań stwierdzono, że zastosowana metoda klarowania wina nie determinuje jego jakości sensorycznej, natomiast może wpływać na poziom zawartości w nim ekstraktu ogólnego.
12. Pomiar satysfakcji klienta usług – studium przypadku w branży samochodowej Pomiar satysfakcji klienta usług – studium przypadku w branży samochodowej.pdf

Strony
89-99
Borycka , Aderek
Streszczenie
Uzyskanie satysfakcji klienta w harmonii z dążeniem do uzyskania maksymalnego zysku powinno być zamierzeniem kierownictwa każdego nowocześnie i dobrze zarządzanego przedsiębiorstwa. Z pojęciem satysfakcji wiąże się wartość oferowanego dobra dla klienta, która jest dla niego czymś więcej niż sama cena czy poziom cech użytkowych. Celem prezentowanych badań była próba dokonania oceny użyteczności wybranych metod pomiaru satysfakcji klienta w branży motoryzacyjnej na przykładzie Suzuki Motor Poland. Badanie przeprowadzone zostało w wybranym salonie sprzedaży samochodów Suzuki w pozorowanych warunkach wg metody „tajemniczy klient”. Z analizy studium rozpatrywanego przypadku wynika, że optymalnie dobrane i przeprowadzone badanie może dostarczyć organizacji bardzo użytecznych informacji do doskonalenia zarządzania jakością, a tym samym wyrobów czy usług dostarczanych klientom.
13. Postawy i zachowania mieszkańców Warmii i Mazur wobec działań związanych z ochroną środowiska Postawy i zachowania mieszkańców Warmii i Mazur wobec działań związanych z ochroną środowiska.pdf

Strony
100-105
Jakubowska D., Radzymińska M.
Streszczenie
Celem opracowania była próba odpowiedzi na pytanie, czy opinie i przekonania dotyczące kwestii związanych z ochroną środowiska przekładają się na zachowania proekologiczne. Badania przeprowadzono wśród 776 mieszkańców Warmii i Mazur. Zastosowano: 1) nieprobabilistyczny, według wygody, dobór próby badanej, 2) technikę wywiadu bezpośredniego. Kwestionariusz wywiadu został opracowany na podstawie przeprowadzonych wcześniej zogniskowanych wywiadów grupowych. Około 90% badanych miało poczucie odpowiedzialności za środowisko. Tyle samo respondentów twierdziło, że każde gospodarstwo domowe powinno prowadzić selektywną zbiórkę odpadów. Pozostałe osoby wyrażały głównie obojętność na kwestie związane z segregowaniem odpadów. Stwierdzono, że 47% ankietowanych nie jest skłonnych poświęcić wolnego czasu na działania na rzecz środowiska naturalnego. Około 85% badanych bardzo rzadko lub nigdy nie angażowało się w akcje na rzecz ochrony środowiska. Natomiast około 60% wskazało, że nigdy lub rzadko segreguje odpady oraz „nie oddaje makulatury do odzysku”. Ponad 37% respondentów deklarowało, że nie wymienia żarówek na energooszczędne. Badania wykazały, że istnieje segment respondentów, który odczuwa satysfakcję ze swojego indywidualnego wkładu w tworzenie ładu i porządku w ochronę środowiska.
14. Analiza spostrzeżeń podczas audytów w przedsiębiorstwach z branży spożywczej Analiza spostrzeżeń podczas audytów w przedsiębiorstwach z branży spożywczej.pdf

Strony
106-111
Brodnicka E., Szpakowska M.
Streszczenie
Analizowano dane z 54 przedsiębiorstw potwierdzających zgodność z wdrożonym systemem ISO 22000 w latach 2005–2013 przez jednostkę certyfikującą DNV GL–BA. Przedstawiono najczęściej spotykane kategorie niezgodności stwierdzane podczas audytów certyfikujących w przedsiębiorstwach należących do łańcucha żywnościowego. Przeanalizowano występujące problemy wpływające na bezpieczeństwo żywności podczas procesu produkcyjnego. Obliczono procentowy udział spostrzeżeń przypisanych do jednej z pięciu kategorii niezgodności. Stwierdzono 1881 spostrzeżeń dotyczących systemu ISO 22000. Wykazano 4% działań godnych uwagi. Zalecono wykonanie obserwacji w ilości 45% i przeanalizowanie możliwości doskonalenia (23%). Stwierdzono 27% niezgodności kategorii 2 oraz 1% kategorii 1. Zasadnicze problemy dotyczyły realizacji systemów GMP i GHP.
15. Postawy konsumentów rosyjskich wobec żywności pochodzącej z Polski Postawy konsumentów rosyjskich wobec żywności pochodzącej z Polski.pdf

Strony
112-118
Batyk I.M., Staniewska K.
Streszczenie
Rozwój współpracy w obszarze gospodarki rolno-żywnościowej pomiędzy Polską a Rosją w dużej mierze uzależniony jest od aktualnych i perspektywicznych uwarunkowań. Dlatego też bardzo istotna jest ich szczegółowa analiza. Celem pracy było poznanie postaw konsumentów rosyjskich wobec żywności pochodzącej z Polski. Badania wykazały bardzo duże zainteresowanie mieszkańców Obwodu Kaliningradzkiego produktami spożywczymi wytwarzanymi w Polsce. Stwierdzono, że czynnikami, które w największym stopniu wpływają na zakup takich produktów są: cena, jakość, dostępność, wygląd zewnętrzny oraz opakowanie produktów.
16. Wpływ procesu technologicznego na barwę nasion gryki i zawartość polifenoli oraz zależności między nimi Wpływ procesu technologicznego na barwę nasion gryki i zawartość polifenoli oraz zależności między nimi.pdf

Strony
119-125
Klepacka J.
Streszczenie
Analizowano próbki nasion gryki i uzyskanej z nich kaszy, pochodzące z trzech polskich kaszarni, w celu stwierdzenia, czy stosowany w warunkach przemysłowych proces przetwarzania nasion wpływa na ich barwę i zawartość polifenoli. Wykazano, że stosowane w kaszarniach operacje technologiczne wpłynęły na wielkość określanych wyróżników w różnym stopniu. Proces prażenia spowodował istotną statystycznie zmianę zawartości kilku oznaczanych składników fenolowych – pod jego wpływem zawartość związków fenolowych ogółem zmniejszyła się prawie trzykrotnie, obniżyła się również ilość kwasu kumarowego, a wzrosła wanilinowego. Prażenie nie wpłynęło na poziom występowania pozostałych fenolokwasów (ferulowego i syringowego) ani rutyny, natomiast zawartość tych związków zmieniła się pod wpływem procesu obłuskiwania nasion. Zmianę barwy najlepiej określał parametr S w systemie HSI. Wykazano zależności korelacyjne istotne statystycznie między barwą a zawartością związków fenolowych ogółem, kwasu syringowego i rutyny.
17. Wpływ ogrzewania mikrofalowego na zmiany w składzie kwasów tłuszczo-wych w olejach arachidowym i arganowym Wpływ ogrzewania mikrofalowego na zmiany w składzie kwasów tłuszczo-wych w olejach arachidowym i arganowym.pdf

Strony
126-131
Ostasz L.
Streszczenie
Oleje arachidowy i arganowy charakteryzują się sumaryczną zawartością kwasów tłuszczowych na poziomie około 18%. Istotne różnice w zawartości kwasów tłuszczowych dotyczą kwasów mononienasyconych (MUFA) i polinienasyconych (PUFA), które decydują o ich podatności na niekorzystne zmiany jakościowe pod wpływem różnych czynników, w tym wysokiej temperatury stosowanej w procesach obróbki kulinarnej. Celem badań była analiza porównawcza profilu kwasów tłuszczowych w olejach, ogrzewanych w reaktorze mikrofalowym o mocy 200–800 W. W olejach ogrzewanych mikrofalami stwierdzono wzrost zawartości kwasów tłuszczowych nasyconych i mononienasyconych oraz spadek zawartości kwasów tłuszczowych polinienasyconych. Przeprowadzone badania wskazują na większe zmiany w profilu kwasów tłuszczowych w oleju arganowym.
18. Wpływ przechowywania na zawartość sprzężonego kwasu linolowego (CLA) i innych izomerów trans kwasów tłuszczowych w jogurtach Wpływ przechowywania na zawartość sprzężonego kwasu linolowego (CLA) i innych izomerów trans kwasów tłuszczowych w jogurtach.pdf

Strony
132-136
Paszczyk B., Czerniewicz M., Brandt W.
Streszczenie
Przedmiotem badań była ocena wpływu czasu przechowywania jogurtów na zawartość kwasu cis9trans11 C18:2(CLA) oraz izomerów trans kwasu C18:1 i C18:2 w tłuszczu wydzielonym z tych jogurtów. Analizie poddano świeżo wyprodukowane jogurty oraz jogurty przechowywane w warunkach chłodniczych, temperatura 5 ±1°C przez 21 dni. Analizy przeprowadzono metodą chromatografii gazowej. Jogurty badano po 8, 16 i 21 dniach przechowywania. Przeprowadzone badania wykazały, że czas przechowywania jogurtów istotne wpływał na obniżenie zawartości sprzężonego kwasu linolowego cis9trans11 C18:2 (CLA) oraz na obniżenie zawartości izomerów trans kwasu C18:1 i kwasu C18:2 w tłuszczu wydzielonym z analizowanych jogurtów.
19. Peptydy kardioprotekcyjne jako wyróżniki jakości białek ryb Peptydy kardioprotekcyjne jako wyróżniki jakości białek ryb.pdf

Strony
137-141
Borawska J., Darewicz M., Protasiewicz M.
Streszczenie
Bioaktywne peptydy, po uwolnieniu z białek żywności, mogą regulować np. pracę układu krwionośnego. Wśród peptydów kardioprotekcyjnych najlepiej poznaną grupę stanowią inhibitory konwertazy angiotensyny I (inhibitory ACE). Bogatym ich źródłem są m.in. białka ryb. Dwadzieścia peptydów o aktywności ACE inhibitorów wyizolowano z papainowego hydrolizatu białek gorbuszy, z czego dipeptyd IW był najbardziej aktywny. Wykazano także obniżenie ciśnienia krwi u szczurów SHR po podaniu hydrolizatów białek łososia. Peptydy VLW, VFW oraz LAF uznano za najbardziej aktywne. Peptydowe inhibitory ACE zidentyfikowano też w hydrolizatach innych ryb. Przedstawione dane wskazują, że peptydy pochodzące z białek ryb posiadają potencjalne właściwości kardioprotekcyjne.
20. Ocena wybranych wyróżników autentyczności soków i napojów typu multiwitamina Ocena wybranych wyróżników autentyczności soków i napojów typu multiwitamina.pdf

Strony
142-149
Czarnowska M., Gujska , Stocka , Michalak , Urbaniak
Streszczenie
Konsumpcja soków i napojów jest wysoka na całym świecie. Ze względu na szybki rozwój rynku tych produktów pojawia się coraz więcej wyzwań związanych z utrzymaniem ich autentyczności. Celem badań była ocena autentyczności wybranych soków i napojów typu multiwitamina na podstawie wybranych wyróżników, tj.: prawidłowości oznakowania, zawartości ekstraktu ogólnego, kwasowości, zawartości kwasu foliowego. W odniesieniu do większości ocenianych wyróżników badane soki i napoje były autentyczne. Nieprawidłowości stwierdzono w zakresie dodatku kwasu foliowego. Wyniki badań świadczą o przypadkowym lub niekontrolowanym dodatku kwasu foliowego w procesie produkcyjnym soków. W związku z tym konieczne są częste i dokładne kontrole, które wyeliminują nieuczciwych producentów z rynku soków i napojów owocowych.
21. Zależność wybranych kategorii produktów i kategorii zagrożeń w systemie RASFF Zależność wybranych kategorii produktów i kategorii zagrożeń w systemie RASFF.pdf

Strony
150-154
Pigłowski M.
Streszczenie
Celem artykułu było zbadanie zależności między wybranymi kategoriami produktów i kategoriami zagrożeń w systemie RASFF w zakresie powiadomień alarmowych oraz określenie siły tej zależności. Próba wyniosła 2575 z 8175 powiadomień alarmowych z lat 1980–2013, co stanowiło 31,50% populacji. Wartość statystyki obliczonej x2obl wskazała na istnienie tej zależności, a wartości współczynników zbieżności korelacyjnej Czuprowa, Cramera i skorygowanego Pearsona (blisko lub powyżej 0,5) świadczą, iż jest ona umiarkowana lub silna. Można więc stwierdzić, iż w badanej próbie kategorie zagrożeń są charakterystyczne dla kategorii produktów, co pozwala na podejmowanie działań w celu ograniczania liczby powiadomień alarmowych i podniesienia bezpieczeństwa żywności dla konsumenta.
22. Wskaźnik do oceny obecności tlenu w opakowaniu żywności Wskaźnik do oceny obecności tlenu w opakowaniu żywności.pdf

Strony
155-165
Dobrucka R., Kaźmierczak B., Cierpiszewski R.
Streszczenie
W celu przedłużenia trwałości produktów spożywczych stosuje się metody chemiczne, fizyczne oraz odpowiednie opakowania. Wśród opakowań szczególnie ciekawe wydają się tzw. opakowania aktywne i inteligentne, których zadaniem jest przedłużenie okresu przechowywania produktów oraz dostarczenie konsumentowi informacji o opakowanym produkcie. W pracy badano mieszaniny związków chemicznych, które zmieniają swoją barwę w obecności tlenu. Takie układy mogą stanowić podstawę konstrukcji wskaźnika tlenu, będącego elementem opakowania inteligentnego. Jako podstawowe substancje do budowy wskaźnika wykorzystano barwniki red-oks: błękit metylenowy, fiolet krystaliczny oraz rezazurynę. Zbadano zmiany absorbancji otrzymanych wskaźników w zakresie 450–800 nm, zmiany barw poszczególnych wskaźników w systemie L*a*b* oraz możliwość ich wykorzystania do monitorowania obecności tlenu w opakowaniu podczas przechowywania.
23. Elektryczne właściwości przewodnościowe tłuszczów roślinnych Elektryczne właściwości przewodnościowe tłuszczów roślinnych.pdf

Strony
166-171
Zadroga I.U., Banach J.K., Żywica R., Staniewski B.
Streszczenie
Celem badań było określenie właściwości przewodnościowych (impedancji i admitancji) wybranych tłuszczów roślinnych (1 oliwa, 13 olejów) dostępnych na rynku lokalnym oraz obliczenie na ich podstawie wielkości właściwych. Uzyskane różnice między wartościami impedancji badanych tłuszczów – rzędu 103 Ω, pozwoliły na wyodrębnienie dwóch grup tłuszczów pod względem ich właściwości przewodnościowych. Największymi i istotnie różniącymi się wartościami impedancji, w porównaniu do pozostałych 11 olejów, charakteryzowały się: oliwa z oliwek, olej ryżowy oraz olej z pestek winogron. W ramach drugiej grupy olejów istotne różnice uzyskano między wartościami impedancji oleju sezamowego w porównaniu do impedancji większości (7/10) badanych olejów.
24. Zawartość proliny jako wskaźnik autentyczności miodów Zawartość proliny jako wskaźnik autentyczności miodów.pdf

Strony
172-176
Kursa K.
Streszczenie
Miód wytwarzany jest praktycznie bez ingerencji człowieka. Głównym czynnikiem mającym wpływ na jego jakość jest surowiec oraz prawie każdy z etapów procesu technologicznego. Degradację jakościową miodu sygnalizuje najczęściej: obniżona liczba diastazowa, podwyższona zawartość 5-HMF (5-hydroksymetylofurfuralu) i sacharozy łącznie z melecytozą, zawartość wody, proliny, niewłaściwe cechy organoleptyczne, wartość przewodności elektrycznej oraz zafałszowania. Celem pracy było określenie, czy pomiar wybranych fizykochemicznych parametrów jakości pozwala na pośrednie określenie poziomu zawartości proliny, która jest traktowana jako wskaźnik autentyczności (braku zafałszowania) miodów. Zbadano związki między zawartością proliny a pozostałymi zmiennymi opisującymi próbki miodu. Na podstawie wyników, wykorzystując regresję wieloraką, zbudowano model pozwalający na pośrednie określenie poziomu zawartości proliny w miodzie.
25. Innowacje w opakowaniach do mleka Innowacje w opakowaniach do mleka.pdf

Strony
177-181
Bizoń B., Ptasińska-Marcinkiewicz J.
Streszczenie
Zmiany społeczne, zmiany zachodzące w świadomości konsumentów, rozwój materiałów opakowaniowych i opakowań oraz dynamiczny rozwój przemysłu w skumulowany sposób wpłynęły na sposób postrzegania istoty opakowań oraz wymagań im stawianych. Rozpoczął się proces tworzenia i przypisywania coraz to nowszych funkcji, jakie mają spełniać opakowania. Konsekwencją są innowacyjne rozwiązania w zakresie systemów pakowania i opakowań, m.in. w postaci opakowań inteligentnych i aktywnych. W artykule zaprezentowano innowacje w opakowaniach na przykładzie branży mleczarskiej – opakowań do mleka. Przedstawione innowacje dotyczą kształtu, kolorystyki opakowań, materiałów opakowaniowych, formy konstrukcyjnej i użyteczności opakowania.
26. Preferencje konsumentów w zakresie wyboru opakowań do tłuszczów roślinnych Preferencje konsumentów w zakresie wyboru opakowań do tłuszczów roślinnych.pdf

Strony
182-187
Białek J., Kondratowicz-Pietruszka E.
Streszczenie
Polski rynek produktów tłuszczowych należy obecnie do dziedzin gospodarki rozwijających się najbardziej dynamicznie, dzięki czemu Polska zajmuje drugie miejsce w Europie pod względem wielkości produkcji margaryny, posiadając w nim 15% udziałów. Z tego powodu producenci projektują opakowania tłuszczów mające wyróżniać produkt na półce. Celem podjętych badań było określenie preferencji konsumentów w zakresie wyboru opakowania do tłuszczów roślinnych poprzez przeprowadzenie anonimowej ankiety. Uzyskane wyniki wskazują, iż najbardziej pożądanym typem opakowania są opakowania o przekroju prostokątnym oraz kwadratowym, o pojemności 250 g, zamknięte osobnym wieczkiem. Wśród czynników determinujących wybór margaryn respondenci wskazali m.in. kształt opakowania (12%).
27. Zastosowanie cyklu DMAIC w zarządzaniu procesem reklamacji – studium przypadku Zastosowanie cyklu DMAIC w zarządzaniu procesem reklamacji – studium przypadku.pdf

Strony
188-194
Czabak-Górska I.D.
Streszczenie
W artykule zaprezentowano zasadę działania cyklu DMAIC na przykładzie problemu zarządzania reklamacjami w przedsiębiorstwie oferującym wyroby mleczne. W opracowaniu wykorzystano metodę analizy wariancji ANOVA, która umożliwia określenie przyczyn reklamacji niezależnie od roku, w którym ją zgłoszono. Takie podejście umożliwia identyfikację czynników, które wpływają na pojawiające się reklamacje klientów. Dzięki czemu możliwe jest podjęcie odpowiednich działań korygujących na etapie procesu produkcyjnego i obniżenie liczby zgłoszeń reklamacyjnych. W pierwszej kolejności określono cel analizy oraz zidentyfikowano klientów wewnętrznych. Następnie dokonano analizy przyczyn reklamacji klientów oraz zidentyfikowano możliwości wprowadzenia usprawnień.